Služby

CTConsulting

Takeover & Emergency management

Svým klientům nabízíme erudované uchopení procesu převzetí společnosti.

Akvizice (převzetí obchodního podílu)

Společnost je převzata jako celek, ukončí se v ní účast vlastníka, pozmnění sídlo, a veškerý dohled, starosti a povinnosti přebírá nový statutární zástupce.

Fúze (sloučení společnosti)

Při tomto procesu dochází k zániku společnosti, a jejímu výmazu z obchodního rejstříku, kdy zanikající společnost je ‚pohlcena‘ nástupnickou společností.

V obou případech procházejí všechny případné závazky a povinnosti Vaši společnosti do našich rukou, kde se s nimi naši specialisté z oboru emergency management vypořádají plně v souladu s legislativním rámcem institutu 'péče řádného hospodáře'.